THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
lê nguyên khang ( 42 Tuổi )
Phú Yên
lechauttcntt@gmai.com

cho hỏi: nhà tôi ở trước 1975 với diện tích là 400 m2 nhưng năm 1991 nhà nước tới đo đất ghi vào sổ đăng ký ruộng đất là đất ở là 100m2 đất vườn là 300m2 nay tôi làm sổ đỏ đóng với số tiền trên 800 triệu đồng việc này đúng hay sai

Sở TNMT tỉnh Phú Yên

Nội dung nàycủa ông chưa có cơ sở để trả lời vi:

- Hiện trạng đất ở ông đang sử dụng là bao nhiêu? thửa đất nằm ở vị trí nảo? do đó chưa đủ cơ sở để xác định hạn mức công nhận đất ở để thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức theo giá đất qui định./. nguyễn văn AN ( 30 Tuổi )
Phú Yên

Tôi muốn xin cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Tôi phải làm những thủ tục gì?

Sở TNMT tỉnh Phú Yên

Trình tự thủ tục để được cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

1. Chủ nguồn thải lập 01 (một) bộ hồ sơ bao gồm:

a. Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b. 01 (một) bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương;

c. Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ 62A Lê Duẩn, p7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.Lê Thiết ( 40 Tuổi )
Phú Yên

Nguyên tôi có 1 lô đất ở tại Quốc lộ 1A, thôn Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên được ba tôi viết giấy cho tặng trước năm 1993. Năm 2015, tôi có làm hồ sơ xin đăng ký cấp giấy CNQSDĐ thì ba tôi không đồng ý và thủ tục xin cấp giấy không được tiến hành. Vì vậy tôi xin hỏi trường hợp như tôi có được sở hữu hoàn toàn lô đất nói trên không? Tôi xin cảm ơn.

Sở TNMT tỉnh Phú Yên

Việc ông hỏi xin trả lời như sau: 

- Tại Điều 82 Nghi định 43/CP ngày 15/5/2014: quy định về Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau:

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);

c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Đối chiếu với qui định trên thì trường hợp của ông không có sự đồng ý của ba ông (là người tặng cho)  thì không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông./.